Zarząd Aeroklubu Wrocławskiego

Paweł Karwat
Prezes Zarządu
Sekretarz

Jacek Surma
V-ce Prezes Zarządu
Członek Zarządu

Tomasz Faron
Skarbnik