Zarząd Aeroklubu Wrocławskiego

Paweł Karwat
Prezes Zarządu

Jacek Surma
V-ce Prezes Zarządu

Tomasz Faron
Skarbnik

Paweł Bączek
Sekretarz

Krzysztof Wiśniewski
Członek Zarządu