Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne Członków Aeroklubu Wrocławskiego

Uchwala 33/XXII/2023
Prezes Aeroklubu Wrocławskiego na wniosek członków zwyczajnych zwołuje Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne Aeroklubu Wrocławskiego w dniu 23.09.2023 r. (sobota) o godzinie 08:00 w sali wykładowej Aeroklubu Wrocławskiego z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego, sekretarza zebrania oraz komisji skrutacyjnej.
  2. Ustalenie liczby głosujących, w których obecność́ jest wymagana do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Głosowanie na wniosek członków zwyczajnych w przedmiocie podjęcia uchwały o wykluczenie z Zarządu Aeroklubu Wrocławskiego Pana Krzysztofa Wiśniewskiego.
  5. Ogłoszenie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.
  6. Zamknięcie zebrania.

Pozdrawiam
Sekretarz
Pawel Bączek