Pakiet doszkalający dla pilotów z licencją

Program podstawowych i zaawansowanych lotów radionawigacyjnych oraz lotów na lotniska kontrolowane po ukończeniu szkolenia PPL(A)

Samolot Tecnam pj2008

NAWIGACJA PODSTAWOWA

Zadania nawigacji podstawowejSamolot
Tecnam P2008JC

Czas [h]
Symulator
Czas [h]
Loty na lotniska kontrolowane3,0
Nauka odnajdywanie aktualnej pozycji
względem VOR
1,51,0
Przechwytywanie radiali1,52,0
Podejścia do lądowania z
wykorzystaniem radionawigacji
3,02,0
Loty trasowe z wykorzystaniem
radionawigacji
5,0
SUMA – radionawigacja podstawowa14,05,0

NAWIGACJA ZAAWANSOWANA

Zadania nawigacji zaawansowanejSamolot
Tecnam P2008JC

Czas [h]
Symulator
Czas [h]
Holdingi2,02,0
Arc DME1,01,0
SUMA – radionawigacja zaawansowanej3,03,0

PODSUMOWANIE GODZIN

Razem:
Samolot Tecnam P2008JC* – 17h
Symulator – 8h

* Laszowanie na typ – dodatkowa opłata wg cennika (jeżeli potrzebne)
CENNIK

Status członkostwaCena
Członek zwyczajny11 394,00 zł
Członek wspierający12 312,00 zł
Osoby nie będące członkami Awr15 066,00 zł

KONTAKT

Dział szkolenia:
szkolenie@aeroklub.wroc.pl