Walne Zgromadzenie Członków 27.05.2018

Coroczne Walne Zgromadzenie Członków zwołane zostało na 27.05. godz 10:00. Spotykamy się w sali wykładowej na lotnisku.

W programie zebrania znajdują się
– sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności z ub rok
– głosowanie nad absolutorium dla urzędujących władz
– zatwierdzenie bilansu za 2017r
– głosowanie nad uchwałami dotyczącymi dalszej modernizacji floty (sprzedaż starego, zakup nowego sprzętu)

Szczegółowy porządek obrad zostanie rozesłany mailem.