Nareszcie! Jesteśmy gospodarzami na lotnisku w Szymanowie

Dzień 21.12.2017 stał się bardzo ważną datą w historii naszego lotniska.

Przez ostatnie kilkadziesiąt lat Aeroklub Wrocławski działał na lotnisku w Szymanowie, na podstawie umowy z Aeroklubem Polskim – który był formalnym użytkownikiem tego miejsca. Zmiany które następowały w ostatnich latach, coraz wyraźniej wskazywały na konieczność uregulowania na nowo, kwestii własnościowych i praw do terenu lotniska.
Po kilku miesiącach negocjacji i rozmów na temat kształtu nowych relacji z Gminą Wisznia Mała (która jest właścicielem gruntów), oraz możliwości użytkowania terenów w przyszłych latach, udało nam się osiągnąć porozumienie i stworzyć projekt umowy, która zabezpieczałaby interesy wszystkich stron.
Najpierw zgodę na przekazanie terenu wyraziła Rada Gminy Wisznia Mała, a w dniu 16.12.br, na wniosek Aeroklubu Wrocławskiego, Zarząd Aeroklubu Polskiego podjął uchwałę o zrzeczeniu się praw do lotniska w Szymanowie. Warunkiem było zawarcie stosownego porozumienia pomiędzy Aeroklubem Wrocławskim a Gminą.

W dniu 21.12.2017 w Urzędzie Gminy odbyła się uroczystość podpisania długoterminowej umowy, pomiędzy Aeroklubem Wrocławskim a Gminą Wisznia Mała.
Swoje podpisy pod dokumentem złożyli Wójt Gminy Pan Jakub Bronowicki, oraz Skarbnik Gminy Pan Konrad Buczek, zaś ze strony Aeroklubu Prezes Zarządu Pan Aleksander Godziło-Godlewski, Wiceprezes Pan Krzysztof Wiśniewski oraz Dyrektor Aeroklubu Pan Marek Jóźwicki.
Nie mogliśmy wymarzyć sobie piękniejszego prezentu pod choinkę.

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w całość prac nad uregulowaniem kwestii dotyczących terenu lotniska, za sprawną współpracę, zrozumienie w trudniejszych momentach, oraz partnerstwo w całym procesie. Przebiegł on bardzo sprawnie, dzięki zaufaniu jakim się wzajemnie obdarzyliśmy.
Od 01 stycznia 2018r jesteśmy pełnoprawnym gospodarzem na naszym terenie. Nareszcie !