3 listopada 2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Wrocławskiego

Szanowni Państwo
Uchwałą nr 207/XX/2018 Zarząd Aeroklubu Wrocławskiego uprzejmie informuje i zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Wrocławskiego które odbędzie się w dniu 18.11.2018.
Pierwszy termin zebrania został ustalony na godz. 09:00, natomiast drugi termin odbędzie się w tym samym dniu o godz. 09:30. Zebranie odbędzie się w Sali wykładowej Aeroklubu Wrocławskiego Lotnisko Szymanów.

Nadzwyczajne Zebranie organizowane jest z powodu rezygnacji z funkcji Dyrektora Aeroklubu Marka Jóźwickiego.
Zebranie będzie podzielone na dwie części. Pierwsza przedstawiająca stanowiska Zarządu, Dyrektora i Komisji Rewizyjnej, w drugiej części odbędzie się tajne głosowanie nad wotum zaufania dla zarządu.

Porządek obrad
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Wrocławskiego.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Sekretarza zebrania
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Ustalenie liczby głosujących, których obecność jest wymagana do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie stanowiska Zarządu Aeroklubu Wrocławskiego
7. Przedstawienie stanowiska byłego Dyrektora Pana Marka Jóźwickiego
8. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Wrocławskiego
9. Dyskusja
10. Głosowanie nad wotum zaufania dla Zarządu.

11. Na podstawie wyników głosowania, w przypadku gdy Zarząd Aeroklubu nie otrzyma wotum zaufania :
11.1 Głosowanie nad odwołaniem Zarządu Aeroklubu Wrocławskiego.
11.2 Zgłaszanie kandydatur do Zarządu Aeroklubu Wrocławskiego.
11.3 Głosowanie w sprawie wyboru Członków Zarządu Aeroklubu Wrocławskiego.
11.4 Ukonstytuowanie Zarządu Aeroklubu Wrocławskiego.

12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Wrocławskiego.