15 maja 2020

Dyrektor zarządzający – konkurs

Konkurs na stanowisko Dyrektora Aeroklubu Wrocławskiego

Zarząd Aeroklubu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Aeroklubu

Aeroklub Wrocławski jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność statutową oraz gospodarczą w celu umożliwienia swoim członkom realizację działalności lotniczej.
Aeroklub prowadzi działalność w zakresie szkoleń lotniczych, sportów lotniczych, usług i techniki lotniczej.

Opis stanowiska Dyrektora
Dyrektor Aeroklubu jest odpowiedzialny za kierowanie działalnością stowarzyszenia, jego rozwój, wyniki finansowe oraz organizację pracy podległych pracowników

Główne obowiązki dyrektora
• realizacja i rozwój działalności statutowej oraz członkowskiej,
• dbałość o finanse i rentowność prowadzonej działalności gospodarczej,
• planowanie i realizacja działań związanych z działalnością Aeroklubu,
• odpowiedzialność za politykę jakości,
• przestrzeganie warunków certyfikatów organizacji szkoleniowej,
organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, organizacji obsługowej,
• skuteczne zarządzenie zespołem i rozwój kompetencji pracowników,
• zarządzanie działalnością Aeroklubu zgodnie z uchwałami i wytycznymi Zarządu,
• współpraca z zewnętrznymi organizacjami i instytucjami,
• promowanie wizerunku Aeroklubu Wrocławskiego
• raportowanie do zarządu

Podstawowe wymagania stawiane kandydatom
• umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi
• umiejętność i doświadczenie w planowaniu i realizacji budżetów oraz umiejętność analizy kosztów i realizacji założeń budżetowych,
• rozwój działalności sportowej oraz koncepcji rozwoju sportowego w poszczególnych sekcjach aeroklubu,
• dyspozycyjność i odpowiednie zdolności kierownicze,
• posiadanie pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
• wykształcenie wyższe

Dodatkowe atrybuty
• doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem i zespołem pracowników,
• znajomość zagadnień lotnictwa sportowego,
• doświadczenie w działalności społecznej, w sporcie, w organizacjach non-profit,
• znajomość prawa o stowarzyszeniach oraz przepisów regulujących działalność w obszarze lotnictwa ogólnego,
• znajomość języka angielskiego.

Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
• aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Aeroklubu Wrocławskiego
• kandydat na nie pełnić funkcji we władzach innego stowarzyszenia o o profilu lotniczym

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty
• Cv
• Kopia dyplomu uczelni wyższej
• Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych
• Ogólna koncepcja funkcjonowania Aeroklubu

Data ważności oferty do 31.05.2020
Zainteresowane osoby proszone są przesłanie CV oraz kopii pozostałych dokumentów dotyczących konkursu na adres: zarzad@aeroklub.wroc.pl
W CV prosimy umieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm.)

Informujemy, że Administratorem danych jest Aeroklub Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu 50-348 przy ul. Sienkiewicza 108-110. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy